Feeds:
Bejegyzések
Hozzászólások

Archive for 2008. december

Reszkető, csillogó
az ég – éles fák között
bujkál, mint kések között
a bekerített hadsereg.

Nincs kiút – sír az éj.
Nem tudja, mit ér a szenvedély.
Metsző kardpengék felett
a te fölséges szád vezet.

Read Full Post »

Vergődtem. Elég. Isten és ember sorsa,
ne fájj! Csitt, Végtelen! Pihen a morzsa.

Bejártam pár billió kilométert.
Csitt, Gondolat! Odahagytam az étert.

Itt ülök újra. Csukva a spalét.
Pipára gyújtok. Villanyfény. Jó a lét.

A hű, vén kályha halkan duruzsol.
Azt hiszi, búsulok, és kuruzsol.

Főzi kamillaillatú dalát,
mint torokfájós gyereknek a teát.

Szentimentális, de kedves cseléd.
Jól van. Hadd ülök hozzá közelébb.

Elfáradtam? De elfáradni jó.
A dokkban így pihen az otthagyott hajó.

Holnap tán újra indul. A setét
kormányos megcsavarja jajduló kerekét.

A kormányos! Ki tudja, most vadul hol mulat!
Vagy hol hallgat szörnyű parancsokat?

Ki tudja? De a gép addig boldogan áll.
S a kémény fáradt füstje szelíden szálldogál.

1924

Read Full Post »

Minden búcsúdalt megírtam már rég,
– nem hitted el.
Meglepi a szívem valami tiszta csendesség,
bennem újra az idő énekel.

Kezemet nyújtom, kérlek, ismerj fel,
értsd meg, amit mondok, kérlek fogadj el!
Ha nálad lesz egy kérdés, nálam biztos lesz egy válasz,
ha választanod kell, kérlek, engem válassz!

Meggyújtom majd újra a dalok mécsesét,
– ó, csak dallam és szó.
Felragyog egy percre, fenn, a magas ég,
mint egy végtelen templom-hajó.

Kezemet nyújtom, kérlek, ismerj fel,
értsd meg, amit mondok, kérlek fogadj el!
Ha nálad lesz egy kérdés, nálam biztos lesz egy válasz,
ha választanod kell, kérlek, engem válassz!

Elér majd az öröm, ahogy elért már a baj,
– nincsen mitől félj.
Ha eltűnne a dalos akkor is megmarad a dal,
és segít, hogy boldogabban élj.

Kezemet nyújtom, kérlek, ismerj fel…

Read Full Post »

Szelíd, szép betlehemi gyermek:
az angyalok nem énekelnek,
s üvöltenek vad emberek.

Boldog, víg betlehemi jászol:
sok börtön és kórház világol,
és annyi viskó bús, sötét.

Jó pásztorok és bölcs királyok:
sok farkas és holló kóvályog,
s nem látjuk azt a csillagot!

Békés, derűs karácsony éjjel:
a nagy sötét mikor száll széjjel,
s mikor lesz béke és derű?

Read Full Post »

Legalább húsz fok hideg van,
szelek és emberek énekelnek,
a lombok meghaltak, de született egy ember.
Meleg, magvető hitünkről
komolyan gondolkodnak a földek.
Az uccák biztos szerelemmel
siető szíveket vezetnek.
Csak a szomorú szeretet latolgatja,
hogy jó most, ahol nem vágtak ablakot,
fa nélkül is befűl az emberektől;
de hová teszik majd a muskátlikat?
Fölöttünk csengőn, tisztán énekel az ég,
s az újszülött, rügyező ágakkal
lángot rak a fázó homlokok mögé.

1923

Read Full Post »


Gondolj rám,
ha csillag zuhan földi éjszakán,
ha megszakadnak mondatok,
ha megszűnik egy gondolat,
ha átfestik a múltamat
– s ne várj!

Gondolj rám,
ha elpattan egy húr a zongorán,
ha széttörik egy rossz futam,
ha csendben élsz és boldogan,
egy szál gyufa, ha ellobban…
– s ne várj!

Mikor megtorpan egy lépés,
mikor megroppan a jég,
mikor elfogyott egy érzés,
mikor megvillan az ég;
úgy lásd, mint én, hogy lássam veled,
úgy értsd, mint én, hogy értsem veled,
úgy szólj, mint én, hogy szóljak veled.

Gondolj rám,
ha friss nyomot hagysz országút haván,
ha tó vízébe követ dobsz,
ha csobban és ha elmerül,
ha csend a csenddel elvegyül…
– S ne várj!

Gondolj rám,
ha villámtépte ágat látsz a fán,
ha füst sem marad már a láng után,
ha erény lesz már nem gondolni rám!

Gondolj rám,
ha gyümölcs érik villámtépte fán,
ha parázs ég a láng után,
ha jólesik még néhanap,
hogy rólam szól egy gondolat.
– S ne várj!

Read Full Post »

Ha szűk szoba: hadd legyen szűk szoba.
A szűk szobában is terem öröm,
gyúl apró gyertya ínség idején,
óh, csak ne legyen sorsom bús közöny,
óh, csak legyek a fény forrása én,
apró gyermekek bálványozott fája,
én az idegen, én a jövevény.
Égő fenyőfa, égő áldozat,
akit az Isten ősi otthonából
emberek örömére elhozat.
Csak rajzolódjék mélabús árnyékom
imbolyogjon a szűk szobák falán,
mindegy, hogy mi lesz velem azután.

Read Full Post »

« Newer Posts - Older Posts »

%d blogger ezt kedveli: